Benvolguts,

Primer que res desitjar-vos a tos un bon any i esperem que el 2014 ens porti millors noticies que el 2013, al menys pel que fa als assumptes de contaminació acústica.

Es per aquest motiu, la possibilitat de millorar les condicions de contaminació, pel que em dirigeixo a vosaltres, recordant-vos que es precisament per enguany ( proper mes de maig) que està fixada la celebració del judici contra AENA i el MINISTERI DE FOMENT, pels abusos comesos en el disseny i construcció de la tercera pista, negligint els efectes que el soroll ocasionava en la salut de tots nosaltres.

Es cabdal, que puguem  arribar en aquest judici amb els arguments jurídics ben preparats i que la nostra entitat es mobilitzi i dinamitzi socialment un moviment de suport cap els nostres interessos.

El fet es que la nostra associació, que viu de les quotes del associats i de cap altre mena de subvenció,  necessita reposar fons. Certament, la tranquil·litat d’aquests darrers temps  ens ha generat a tots la sensació de que la feina ja estava feta, quan en realitat, AENA te una actitud prudent en espera del que pot passar en el judici. Aquesta falsa sensació de tranquil·litat ha relaxat en molts dels nostres associats la seva vinculació amb l’associació.

La qüestió , ara mateix es que per abordar amb garanties tot aquest procés, es requereix el concurs de nou de tots vosaltres i la actualització de les quotes d’associat.

Es per això i amb l’objectiu de facilitar l’actualització d’aportacions, que en la darrera reunió de la Junta es va acordar:

Primer.- Condonar les quotes dels anys anteriors a tots els socis que abonin la quota de 35€ d’aquest any en els propers 30 dies.

Segon.- Donar de baixa els que no s’hagin posat al corrent amb la possible pèrdua de dret a ser representat pels advocats de l’entitat en el judici del proper mes de maig, en el cas dels que estiguin personats en la causa.

Tercer .- Establir les quotes dels propers anys en 20€ a l’any d’acord amb els moments de crisi i austeritat que estem vivint.

Tal i com us hem expressat , l’objectiu es abonar les despeses del judici i abordar amb garanties la seva celebració.

Tanmateix comunicar-vos que amb l’objectiu de concentrar les despeses de l’entitat en els temes judicials, hem reduït qualsevol altre despesa, inclòs donar-nos de baixa de l’associació ANAITA d’àmbit nacional i UECNA d’àmbit europeu.

Esperem que mantingueu el suport a la nostra associació, que ha estat l’instrument mes eficaç d’aquest darrers anys per preservar la salut de la nostra comunitat i per combatre l’agressió del soroll dels avions i la desídia de les autoritats en aquests temes.

Cordialment

Junta Directiva

Associació Prousoroll.

Annex:

Procediments  per fer les aportacions a l’associació:

1.- Nº de compte on fer les aportacions a l’associació Prousoroll:

–2100  0276 16 0200537498 de “La Caixa”

2.-Si voleu la domiciliació del rebut anual per 35€ aquest any i  20€, per el proper i successius,  tramesa del vostre nº. de compte al correu electrònic de la nostra tresorera amb aquesta autorització emplenada:

Correu electrònic tresorera: montemar8@hotmail.com

Adressa tresorera  : Avda. 302, 87- Castelldefels

Autoritzo a l’Associació Prousoroll, a remetre rebuts anuals per la meva pertinença a la Associació al meu número de compte:

————————————————————————————————-

[qcf id="Formingreses"]